ул. „Атанас Каменаров“ 5 и бул. „Цариградско шосе“ 60 - Пловдив

Категория ‘а2’

Категория А2 дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg .

Учебен център “Гавазови” организира и провежда курсове за водачи на мотоциклети, “Категория А2” Пловдив.
Категория А2 дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg.
Изисквания:
18 год. за обучение за управление на мотоциклет с раб. обем на двигателя над 450 куб.см.
Да е завършил основно образование.
Необходими документи за записване:
Лична карта.
Оригинал на свидетелство за завършено (минимум основно образование).
Паспортна снимка – 1 бр.
Обучение:
Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две части – теоретично и практическо обучение.

Теоретично обучение:
При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”
За лица, които не притежават правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета“
Практическо обучение:
Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.
Изпит:
Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ (ако не притежавате категория В).
Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

*  Ще бъдете пренасочени към Методите на плащане веднага след като изпратите попълнени Вашите данни

Фирмата е създадена в началото на 2017 година и обединява експерти с доказан опит и внимателен, индивидуален подход към всеки обучаем. Учебния център разполага с разнообразен и модерен автопарк от нови автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и със съвременно оборудвани учебни кабинети.

Централен офис
Офис 1
Call Now Button