ул. „Атанас Каменаров“ 5 и бул. „Цариградско шосе“ 60 - Пловдив

Категория ‘а2’

Категория А2 дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg .

Учебен център “Гавазови” организира и провежда курсове за водачи на мотоциклети, “Категория А2” Пловдив.
Категория А2 дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg.

Изисквания:

  • 18 год. за обучение за управление на мотоциклет с работен обем на двигателя над 450 куб.см.
  • Да е завършил основно образование.

Необходими документи за записване:

  • Лична карта.
  • Диплома за основно образование (придобита преди 26.09.2017г.) или удостоверение за завършен Х клас.
  • Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение:
Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две части – теоретично и практическо обучение.

Теоретично обучение:
При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”
За лица, които не притежават правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета“
Практическо обучение:
Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Изпити:

  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ (ако не притежавате категория В).
  • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

Заплащането на курса за категория ‘А2’ може да бъде направено на вноски, без оскъпяване. Виж повече тук

*  Ще бъдете пренасочени към Методите на плащане веднага след като изпратите попълнени Вашите данни

Фирмата е създадена в началото на 2017 година и обединява експерти с доказан опит и внимателен, индивидуален подход към всеки обучаем. Учебния център разполага с разнообразен и модерен автопарк от нови автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и със съвременно оборудвани учебни кабинети.

Централен офис
Офис 1
Call Now Button