ул. „Атанас Каменаров“ 5 и бул. „Цариградско шосе“ 60 - Пловдив

Категория ‘c’

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “С” има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг.

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за „категория C“ Пловдив.
Автомобили, различни от тези от категория „D“, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.
Изисквания:
Кандидата да има навършени 18 год., да притежава категория „B“.
Необходими документи за записване:
Лична карта.
Оригинал на свидетелство за завършено (минимум основно образование).
Паспортна снимка – 1 бр.
Шофьорска книжка и контролен талон.
Удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА).
Обучение:
4 часа теория и 20 часа практика.
Вътрешен изпит по теория и практика.
Изпит:
Теория – листовки.
Практика –управление на автомобил по пътища в населено място (Пловдив).

*  Ще бъдете пренасочени към Методите на плащане веднага след като изпратите попълнени Вашите данни

Фирмата е създадена в началото на 2017 година и обединява експерти с доказан опит и внимателен, индивидуален подход към всеки обучаем. Учебния център разполага с разнообразен и модерен автопарк от нови автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и със съвременно оборудвани учебни кабинети.

Централен офис
Офис 1
Call Now Button