ул. „Атанас Каменаров“ 5 и бул. „Цариградско шосе“ 60 - Пловдив

Курс за булдозер – машинист на булдозер

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Обучения организирани на територия на фирма възложител са на преференциални цени по индивидуална предварително изготвена оферта, изцяло съобразени с нуждите и желанията на възложителя.

Булдозерът е земекопно – транспортна машина, числяща се към ПСМ, която намира приложение както на малки и големи строителни обекти, така и в заводи от тежката промишленост, военни бази и големи правителствени проекти.

ЦПО към УЦ Гавазови провежда курсове за придобиване на правоспособност за работа с пътно строителни машини (ПСМ), тип булдозер.
Основната същност на курсовете е насочена към придобиване на определени знания, необходими за ефективно приложение и успешното управление на бъдещите водачи на ПСМ.

С цел да бъдем полезни и да удовлетворим нашите клиенти предлагаме и обучение на територията на фирма възложител. Обученията организирани на територия на фирма възложител са на преференциални цени по индивидуална предварително изготвена оферта, изцяло съобразени с нуждите и желанията на възложителя.

За кого е предназначено обучението?
За всеки, който иска да придобие допълнителна професионална квалификация, както и за служители, които все още не разполагат с необходимите знания и опит за работа с
пътно строителни машини от тип булдозер.

Какво представлява обучението?
Теоретична подготовка.
Теоретичната част на обучението е предназначена да осигури на курсистите стабилна основа, запознавайки ги с основите и управлението на ПСМ от тип булдозер, правилните техники за изграждане на пътища, стандартите за здравето и безопасността, грешките допускани при работа с този вид ПМС, както и процедурите за безопасна експлоатация на работното място.

Практическа подготовка.
Практическото обучение включва работа с ПСМ от тип булдозер и се извършва на учебен полигон или на машина във фирмата възложител.

Необходими документи:
● Лична карта
Шофьорска книжка (ако има такава)
● Копие от диплома за завършено основно образование или удостоверение за завършен 10 – ти клас
● Медицинско свидетелство от личен лекар (в заключение да пиши, че може да работи като мотокарист)
● 2 бр. снимки паспортен формат

*  Ще бъдете пренасочени към Методите на плащане веднага след като изпратите попълнени Вашите данни

Фирмата е създадена в началото на 2017 година и обединява експерти с доказан опит и внимателен, индивидуален подход към всеки обучаем. Учебния център разполага с разнообразен и модерен автопарк от нови автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и със съвременно оборудвани учебни кабинети.

Централен офис
Офис 1
Call Now Button