ул. „Атанас Каменаров“ 5 и бул. „Цариградско шосе“ 60 - Пловдив

Категория ‘а’

Категория А дава право за управление на мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Учебен център “Гавазови” организира и провежда курсове за водачи на мотоциклети, “Категория А” Пловдив.
С тази категория се дава правоспособност за управление на мотоциклет с работен обем над 600 куб. см, максимална мощност над 50 кw и отношение мощност (kW) /тегло (kg) не по-малко от 0,25 kW/ kg.
Изисквания:
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А трябва:
Да е на възраст не по-малко от 24 години или:
21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кW.
20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2, не по-малко от две години.
Да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП.
Да е завършил минимум основно образование.
Необходими документи за записване:
Лична карта.
Оригинал на свидетелство за завършено (минимум основно образование).
Паспортна снимка – 1 бр.
Обучение:
За притежателите на категория В, C, CE, D, обучението е само практическо и се състои от 20 часа кормуване на полигон и градско управление. Обучението на курсисти без свидетелство за управление на МПС от по-горните категории е 40 часа теория и 20 часа кормуване на полигон и градско управление.
Изпит:
Теория – листовки за тези които нямат категория В.
Практика –полигон, управление на мотоциклет по пътища в населено място (Пловдив).

*  Ще бъдете пренасочени към Методите на плащане веднага след като изпратите попълнени Вашите данни

Фирмата е създадена в началото на 2017 година и обединява експерти с доказан опит и внимателен, индивидуален подход към всеки обучаем. Учебния център разполага с разнообразен и модерен автопарк от нови автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и със съвременно оборудвани учебни кабинети.

Централен офис
Офис 1
Call Now Button