ул. „Атанас Каменаров“ 5 и бул. „Цариградско шосе“ 60 - Пловдив

Курс за багер – машинист на багер

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Обучения организирани на територия на фирма възложител са на преференциални цени по индивидуална предварително изготвена оферта, изцяло съобразени с нуждите и желанията на възложителя.

По своята същност багерът е земекопно – транспортна машина, спадаща към ПСМ, която се използва, както в градски условия, така и за големи инфраструктурни проекти.

ЦПО към УЦ Гавазови провежда курсове за придобиване на правоспособност за работа с пътно строителни машини (ПСМ).
Основната насоченост на курсовете е към придобиване на определени знания. Те са необходими за ефективно приложение и успешното управление на бъдещите водачи на ПСМ.

Освен това, с цел да бъдем полезни и да удовлетворим нашите клиенти предлагаме и обучение на територията на фирма възложител. Те са на преференциални цени по индивидуална предварително изготвена оферта, изцяло съобразени с нуждите и желанията на възложителя.

За кого е предназначено обучението?
То е за всеки, който иска да придобие допълнителна професионална квалификация, също и за служители, които все още не разполагат с необходимите знания и опит за работа с пътно строителни машини от тип багер.

Какво представлява обучението?

Теоретична подготовка.
Тази част е предназначена да осигури на курсистите стабилна основа, запознавайки ги с основите и управлението на ПСМ от тип багер, стандартите за здравето и безопасността, грешките допускани при работа с този вид ПМС, както и процедурите за безопасна експлоатация на работното място.

Практическа насоченост.
Обучението включва работа с ПСМ от тип багер и се извършва на учебен полигон или на машина във фирмата възложител.

Необходими документи:
● Лична карта
Шофьорска книжка (ако има такава)
● Копие от диплома за завършено основно образование или удостоверение за завършен 10 – ти клас
● Медицинско свидетелство от личен лекар (в заключение да пиши, че може да работи като мотокарист)
● 2 бр. снимки паспортен формат

*  Ще бъдете пренасочени към Методите на плащане веднага след като изпратите попълнени Вашите данни

Фирмата е създадена в началото на 2017 година и обединява експерти с доказан опит и внимателен, индивидуален подход към всеки обучаем. Учебния център разполага с разнообразен и модерен автопарк от нови автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и със съвременно оборудвани учебни кабинети.

Централен офис
Офис 1
Call Now Button