ул. „Атанас Каменаров“ 5 и бул. „Цариградско шосе“ 60 - Пловдив

Курс за универсален електрокар

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Обучения организирани на територия на фирма възложител са на преференциални цени по индивидуална предварително изготвена оферта, изцяло съобразени с нуждите и желанията на възложителя.

Несъмнено електрокарите са едни от най – полезните машини за работа в складови помещения. Те се характеризират с висока маневреност и са лесни за експлоатиране. Голямата им стабилност позволява на оператора да прави високи повдигания на товари дори и с голяма тежест.

С цел да бъдем полезни и да удовлетворим нашите клиенти предлагаме и обучение на територията на фирма възложител. Обученията организирани на територия на фирма възложител са на преференциални цени по индивидуална предварително изготвена оферта, изцяло съобразени с нуждите и желанията на възложителя.

За кого е предназначено обучението?

За всеки, който иска да придобие допълнителна професионална квалификация, както и за служители, които нямат необходимите познания за работа с универсален електрокар или шофьорска книжка.

Какво представлява обучението?

Теоретично обучение
Теоретичното обучение включва теми свързани с усвояване на определени знания, необходими за ефективното приложение при работа на бъдещите водачи и оператори на кари, основни правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Курсистите се запознават с конструктивните особености на машината, основното им предназначение, принципите им на действие, ежедневното им обслужване и използване. Решават се тестове за самоподготовка, които в определена степен помагат на обучаемите за по – добро усвояване на разглежданите теми.

Практическо обучение
Практическото обучение включва работа с мотокар на учебен полигон.

Изпит
Теоретичен и практически изпит се полага пред преподавателя.

Необходими документи:
Лична карта
Шофьорска книжка (ако има такава)
Копие от диплома за завършено основно образование или удостоверение за завършен 10 – ти клас
Медицинско свидетелство от личен лекар (в заключение да пише, че може да работи като мотокарист)
2 бр. снимки паспортен формат

*  Ще бъдете пренасочени към Методите на плащане веднага след като изпратите попълнени Вашите данни

Фирмата е създадена в началото на 2017 година и обединява експерти с доказан опит и внимателен, индивидуален подход към всеки обучаем. Учебния център разполага с разнообразен и модерен автопарк от нови автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и със съвременно оборудвани учебни кабинети.

Централен офис
Офис 1
Call Now Button